«Η κρίση να γίνει αφετηρία για μια καλύτερη Ευρώπη»


Εικόνα

«Ἡ κρίση αὐτή μπο­ρεῖ νά ἀ­πο­τε­λέ­σει τήν ἀ­φετη­ρία γιά μία κα­λύ­τερη καί πιό ἀν­θρώ­πινη Εὐρώπη, πού δέν θά ἐ­ξαν­τλεῖ­ται στά οἰκονομικά με­γέθη, ἀλλά θά σέ­βε­ται τήν ἀ­ξία τοῦ ἀνθρω­πί­νου προ­σώ­που» τόνισε στην προσφώνησή του στην έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και πρόσθεσε πως «Ἡ Ἐκ­κλη­σία μας, συ­νε­πῶς, μπο­ρεῖ νά ἀ­πο­τε­λέ­σει πο­λύ­τιμο πα­ρά­γοντα σταθερότητας καί νά συν­δρά­μει οὐ­σι­α­στικά στό ὅραμα πρός τήν εὐ­ρω­πα­ϊκή ὁ­λο­κλή­ρωση. Σέ μία Εὐρώπη ἀ­νερ­γίας καί λι­τό­τη­τας, οἱ χριστι­α­νι­κές Ἐκκλη­σίες μπο­ροῦν νά διαδραματί­σουν ἰ­δι­αι­τέ­ρως ση­μαν­τικό καί κρίσιμο ρόλο, ὁ ὁ­ποῖος νά ἔ­χει στόχο τήν ἀ­ξι­ο­ποί­ηση ὅ­λων τῶν κοι­νω­νι­κῶν φο­ρέων γιά τήν εὐ­η­με­ρία καί τήν πο­λυ­πό­θητη δι­α­τή­ρηση τῆς ὁμό­νοιας».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στα θέματα που θα απασχολήσουν την ιεραρχία και στις εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Με αφορμή την ανάληψη της Ευρωπαϊκής προεδρίας από την Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανςε πως «το γεγονός αυτό μας παρέχει την ευκαρία να προβληματιστούμε για την πορεία της Ενωμένης Ευρώπης και τον ρόλο της Εκκλησίας».

Επισήμανε, επίσης, πως γεγονός που σηματοδοτεί την περίοδο είναι η σύγκληση στην έδρα του οικουμενικού Πατριαρχείου της σύναξης των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών τονίζοντας πως «Ἡ ἑ­νό­τητα τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων, καί κυ­ρίως ἡ πνευ­μα­τι­κό­τητα πού πη­γά­ζει ἀπό τήν ὀρ­θό­δοξη διδα­σκα­λία, προ­σφέ­ρει ση­μαν­τικό μή­νυμα καί δείκτη πο­ρείας πρός τήν εὐ­ρω­πα­ϊκή ὁ­λο­κλή­ρωση».

Ο Αρχιεπίσκοπος ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας πως «Πί­στη ση­μαί­νει ἐμ­πι­στο­σύνη στόν Θεό καί ἀ­γάπη πρός τούς ἀν­θρώ­πους. Ἡ ἀ­γάπη μᾶς ἑ­νώ­νει μέ τό Σῶμα τοῦ Χρι­στοῦ. Προ­τιμᾶ πάντα τήν ἀλή­θεια, ὅσο κι ἄν στοι­χί­ζει, καί δέν εἶ­ναι ἀ­γάπη κτη­τική οὔτε «ζη­τεῖ τά ἑ­αυ­τῆς». Ἡ ἐν Χρι­στῷ ἀ­γάπη φα­νε­ρώ­νει ὅτι εἴ­μα­στε ζων­τανά μέλη τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ὅ­ταν οἱ ἄν­θρω­ποι αἰ­σθά­νον­ται ἀ­δελ­φοί, ὅ­ταν σέ­βε­ται καί τιμᾶ ὁ ἕ­νας τόν ἄλ­λον, ἐ­ξα­φα­νί­ζον­ται οἱ δι­α­φο­ρές, ἀ­να­πτύσ­σον­ται χα­ρί­σματα, κοι­νω­νοῦν­ται ἀ­γαθά καί γε­νικά ὁ ἄν­θρω­πος τε­λει­ο­ποι­εῖ­ται».

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s